AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ψυχολόγος

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Ζητείται Ψυχολόγος – Αμμόχωστος

Θέση Ψυχολόγου

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου για περισσότερα από 50 χρόνια, συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με εμπειρία καρκίνου και των οικογενειών τους. Προσφέρει καθημερινά υπηρεσίες σε κάθε πόλη και χωρίο του τόπου μας, παράλληλα προσφέρει προγράμματα ενημέρωσης και διαφώτισης για το ευρύτερο κοινό. Όλες οι υπηρεσίες του Συνδέσμου μας προσφέρονται δωρεάν και πάντα με αφοσίωση προς την τοπική κοινωνία προσφέροντας φροντίδα από καρδιάς.

Γίνε μέρος της ομάδας

Η ομάδα των ψυχολόγων που εργάζονται στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου παρέχει συναισθηματική στήριξη σε άτομα με εμπειρία καρκίνου και στις οικογένειες τους. Οι υπηρεσίες προσφέρονται στα γραφεία του Συνδέσμου καθώς και Κατ’ Οίκον σε Παγκύπρια βάση σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Συνδέσμου.

O Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών και το εργασιακό περιβάλλον υποστηρίζει με ευλάβεια την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό. Αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας δεμένης ομάδας και πληροίς τα πιο κάτω προσόντα και ικανότητες στείλε μας το βιογραφικό σου.

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Ψυχολογική υποστήριξη προς τους ασθενείς με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειες τους στην επαρχία Αμμοχώστου
 • Ετοιμασία ημερήσιας διάταξης, σημειώσεων και πρακτικών που αφορούν τις συνεδριάσεις
 • Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις και ομάδες διεπιστημονικής φύσεως
 • Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν από την Υπεύθυνη του τμήματος

Προσόντα και Ικανότητες

 • Εγγεγραμμένος ως Ψυχολόγος δυνάμει του Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας και να κατέχει ανανεωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία διάρκειας  δυο  τουλάχιστον  χρόνων,  που  να  περιλαμβάνει  και  πρακτική άσκηση 1000 ωρών
 • Σε περίπτωση συνεχούς προγράμματος σπουδών, μεταπτυχιακό τίτλο στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία, διάρκειας τουλάχιστον πέντε χρόνων που να περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση 1000 ωρών
 • Πείρα 2 ετών στον τομέα της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (εκτός της πρακτικής εξάσκησης)
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστή (MS Office)
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων εμπιστοσύνης και συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Ικανότητα να εργάζεται με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο
 • Δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ομαδικό πνεύμα και πνεύμα συνεργασίας
 • Διακριτικότητα και εχεμύθεια
 • Προηγούμενη πείρα με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Διαδικασία Πρόσληψης

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε, το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy, το βιογραφικό σας σημείωμα και τα απαραίτητα πιστοποιητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση    hr@anticancersociety.org.cy με αριθμό αναφοράς 01VAC24, μέχρι τις 28 Ιανουαρίου, 2024.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.