AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Επόπτης Συσκευαστηρίου

Iakovos Photiades Group of Companies: Ζητείται Επόπτης Συσκευαστηρίου – Λευκωσία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Iakovos Photiades Group of Companies, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των εστιατορίων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων foodhaus, ζητά να προσλάβει Επόπτη Συσκευαστηρίου για μόνιμη απασχόληση στο Κέντρο Διανομής της στα Λατσιά, Λευκωσία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Εποπτεύει και συντονίζει τις δραστηριότητες ομάδας εργατών στο συσκευαστήριο.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας, και υγιεινής τροφίμων.
 • Καθοδηγεί και δίνει εντολές στην ομάδα του έτσι ώστε οι παραγωγές να είναι σωστές και παραγωγικές.
 • Συντονίζει την τροφοδότηση και οργανώνει την επόμενη παραγωγή της ομάδας.
 • Καθοδηγεί και συντονίζει τις δραστηριότητες της ομάδας αναφορικά με την συσκευασία, μεταποίηση και σήμανση προϊόντων.
 • Επιθεωρεί πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας, τελειωμένα προϊόντα ή εξοπλισμό για να εντοπίσει ελαττώματα ή βλάβες.
 • Παρακολουθεί την διεξαγωγή της εργασίας για να βεβαιώνεται ότι οι διεργασίες γίνονται με βάση τα πρότυπα της εταιρείας.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό στη χρήση μηχανημάτων / εξοπλισμού, και στις διαδικασίες ασφάλειας και υγείας και υγιεινής τροφίμων.
 • Εξηγεί προδιάγραφες και πρότυπα συσκευασίας / μεταποίησης, και τις διαδικασίες της εταιρείας στο προσωπικό.
 • Τηρεί αρχείο παρουσίας και εργασίμων ωρών του προσωπικού.
 • Μελετά προγράμματα και άλλα έντυπα για να καθορίσει τον όγκο εργασίας που πρέπει να υλοποιηθεί και για να υπολογίσει την πρόοδο.
 • Ζητά πρώτες ύλες, και υλικά συσκευασίας και σήμανσης.
 • Εισηγείται ή εφαρμόζει μέτρα για καλύτερη παρακίνηση του προσωπικού, και βελτιωμένη αποδοτικότητα, παραγωγικότητα, και ποιότητα του προσωπικού και των μηχανημάτων ή μεθόδων παραγωγής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον (2) δύο χρόνια σε ίδια/παρόμοια θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης εφαρμογών Microsoft Office (Word,Excel).
 • Εμπειρία στο χειρισμό οχημάτων και εξοπλισμού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία.
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία και συνέπεια.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Πενθήμερη εργασία Δευτέρα με Παρασκευή.
 • Έως και 23 ημέρες ετήσια άδεια.
 • Έκπτωση στις αγορές προϊόντων από τα καταστήματα foodhaus.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση hr@iph.com.cy αναγράφοντας στο θέμα “Επόπτης Συσκευαστηρίου – anergosjobs.com”, το αργότερο μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2024.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.