AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός

Παγκύπριος Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό: Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός – Λεμεσός

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό αναζητά να εργοδοτήσει Γραμματειακό Λειτουργό για τα Κεντρικά Γραφεία στην Λεμεσό.

Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις εργασίας θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστο

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών -Κάτοχος ΕCDL
  • Γνώσεις Λογιστικής

Προϋπηρεσία σε σχετική θέση ή/και πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα καθώς και γνώση σχετική με την λειτουργία ΜΚΟ.

Παροχές:

  • Πενθήμερη 8ωρη απασχόληση (10:00-18:00)
  • Μισθοί και κοινωνικές ασφαλίσεις σύμφωνα με το νόμο
  • 13ος Μισθός
  • Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό στη διεύθυνση: info@autismsociety.org.cy με θέμα: “anergosjobs.com”  έως 07/01/2024.
Παρακαλώ να αναγράφεται την θέση