AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής (μισθός €1.200 – €1.600)

A & C ANTONIOU RESORT LTD: Ζητείται Λογιστής – Λάρνακα

H εταιρεία A & C ANTONIOU RESORT LTD με έδρα την Ορόκλινη στη Λάρνακα αναπτύσσεται και ενδιαφέρεται να προσλάβει λογιστή.

 Ο προτεινόμενος μισθός κυμαίνεται από 1200 μέχρι 1600 μικτά τον μήνα αναλόγως προσόντων.

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Είναι υπεύθυνος / η για τη διαχείριση των καθημερινών λογιστικών εργασιών, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής συναλλαγών με τους πελάτες.

   Διασφαλίζει την εφαρμογή της πιστοληπτικής πολιτικής της εταιρείας

Οργανώνει και προγραμματίζει την ροή και την εύρυθμη λειτουργία όλων των λογιστικών εργασιών

Ελέγχει και προετοιμάζει τις εσωτερικές οικονομικές καταστάσεις και υποστηρίζει τον λογιστή

Ρυθμίζει και συνεισφέρει στην αποτελεσματική και σωστή επικοινωνία του λογιστηρίου με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας

 Εκτελεί πιστώσεις, χρεώσεις

 Ελέγχει και συγκρίνει τις μηνιαίες καταστάσεις αγορών και πωλήσεων

 Επιλύει παράπονα πελατών και λογιστικά προβλήματα που εμφανίζονται

Καταχωρεί εγγραφές και ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και το λογιστικό σύστημα

Ελέγχει τις λεπτομέρειες των συναλλαγών όπως τα εισπραχθέντα ποσά και τα υπόλοιπα των λογαριασμών

 Συγκεντρώνει και ταξινομεί τα λογιστικά έγγραφα και αρχεία της εταιρείας

 Κρατά σε λίστα τις πιστωτικές σημειώσεις οι οποίες ελέγχονται περιοδικά

 Χειρίζεται πληρωμές τιμολογίων

Ελέγχει την πιστωτική κατάσταση του πελάτη και ετοιμάζει καταστάσεις πληρωμών των πελατών

Καθορίζει τα όρια και τις προϋποθέσεις για τα πληρωτέα υπόλοιπα και συντονίζει την είσπραξη και συμφιλίωση μεγάλων λογαριασμών

 Ενημερώνει τη διεύθυνση για χρεώστες και εισπράξεις

 Ετοιμάζει και ελέγχει μηνιαίες καταστάσεις λογαριασμών

 Ετοιμάζει και αποστέλλει καταστάσεις λογαριασμών πελατών μετά από σχετικά αιτήματα

 Άλλα συναφή διοικητικά καθήκοντα

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 Δίπλωμα ή πτυχίο στην Λογιστική ή τα Χρηματοοικονομικά ή στα Οικονομικά

Εξαιρετικές ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογιστικών εφαρμογών, MS Office, μέσων online επικοινωνίας και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών

 3 τουλάχιστον χρόνια πείρας σε σχετικό αντικείμενο

 Εξοικείωση με την τεχνολογία

 Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

 Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

 Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

 Κριτική σκέψη

 Αιτήσεις με βιογραφικά να αποστέλλονται στο  lithosbaroroklini@gmail.com με την ένδειξη Λογιστής/1/2023

Post expires at 4:48pm on Wednesday May 1st, 2024