AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται βοηθοί Τεχνικοί εγκαταστάσεων (μισθός €1.000 καθαρά)

FOURNARIS JNF LTD: Ζητούνται βοηθοί Τεχνικοί εγκαταστάσεων – Λευκωσία και Λάρνακα

Ζητούνται βοηθοί τεχνικοί εγκαταστάσεων ηελεκτρικών οικιακών συσκευών, για Λευκωσία και Λάρνακα.

Άδεια οδηγού απαραίτητη, βασική γνώση ηλεκτρολογίας και χρήση εργαλείων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι προσληφθέντες θα τύχουν εκπαίδευσης.

Αρχικός μισθός €1.000 καθαρά.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99630694

Email Address: n.fournaris@cytanet.com.cy