AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί

A. Ioannou Engineering Consulting Ltd: Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί – Λευκωσία

Η εταιρεία μας ψάχνει!!

Ψάχνουμε Πολιτικούς Μηχανικούς χωρίς πείρα.

Οι αρμοδιότητες είναι:

 • Εκπόνηση στατικών μελετών

 • Επίβλεψη εργοταξίων

 • Εκπόνηση αναφορών

 • Βοήθεια στους πιο έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς

 • Διαχείριση έργων

 • Επικοινωνία με πελάτες

 • Προετοιμασία RAMS

 • Εκπόνηση σχεδίων μέσω AUTOCAD

Προσόντα:

 • Ικανότητα να δουλεύει αποδοτικά χωρίς επιτήρηση

 • Καλή επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα

 • Άδεια οδήγησης

Σαν πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η οποιαδήποτε γνώση:

 • Straad

 • Staad.pro

 • Αutocad

Σε αντάλλαγμα:

 • Θα δουλεύεις σε ένα ευδιάθετο εργασιακό περιβάλλον

 • Ανάπτυξη ικανότητας να σκέφτεσαι «έξω από το κουτί»

 • 21 μέρες άδεια

 • Την πιθανότητα να δουλεύεις απομακρυσμένα κατόπιν συνεννόησης

 • Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων

Παρακαλούμε όπως μας στείλετε το CV σας στο andreas@ioannouengineering.com