AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός

Institute of Studies for Politics and Democracy: Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός – Λευκωσία

Κύρια καθηκόντα:
Παροχή διοικητικής υποστήριξης για τη λειτουργία/δράσεις του Ινστιτούτου – γενικά διοικητικά καθήκοντα γραφείου.

Απαιτούμενα προσόντα:
-Τίτλος σπουδών πτυχιακού επιπέδου, σε διοίκηση/πολιτικές/κοινωνικές επιστήμες/ΜΜΕ ή συναφείς κλάδους.
-Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση αγγλικής.

*Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και σχετική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή ενδιαφέροντος, μαζί με βιογραφικό σημείωμα, στο info@ispd.org.cy με θέμα: “anergosjobs.com”  μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου 2023.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA