AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λεμεσού: Θέσεις εργασίας

Δήμος Λεμεσού: Θέσεις εργασίας – Λεμεσός

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για εκτέλεση καθηκόντων Τεχνικού Μηχανικού σε Δήμους και με τη σύμφωνη γνώμη των επηρεαζόμενων Δήμων Ύψωνα, Κάτω Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς και Γερμασόγειας, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση εννέα (9) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Τεχνικοί Μηχανικοί, Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) για υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για συνολική περίοδο μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν καταρχήν στους Δήμους και σε επόμενο στάδιο στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, ο οποίος θα λειτουργήσει από 1.7.2024.

Οι Δήμοι που θα απασχολήσουν αριθμό εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου είναι οι πιο κάτω:

Δήμου Λεμεσού              5

Δήμος Ύψωνα                1

Δήμος Κάτω Πολεμιδιών  1

Δήμος Μέσα Γειτονιάς     1

Δήμος Γερμασόγειας       1

Η βασική αμοιβή θα είναι στην 2η βαθμίδα της Κλίμακας Α5 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Προθεσμία: 1 Δεκεμβρίου, 2023 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 6:55am on Saturday December 2nd, 2023