AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΕΔΙΦΑΠ Λτδ: Θέση Εργασίας

ΚΕΔΙΦΑΠ Λτδ: Θέση Εργασίας – Πάφος

Προϊστάμενος Τμήματος Προετοιμασίας Παραγγελιών 

Η ΚΕΔΙΦΑΠ Λτδ, Εταιρεία μέλος του Ομίλου Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου, με ηγετική Θέση στην Κυπριακή Αγορά του Χονδρεμπορίου Φάρμακων και Παραφαρμάκων, ζητά να προσλάβει Προϊστάμενο Τμήματος Προετοιμασίας Παραγγελιών .

Κύρια Καθήκοντα / Ευθύνες:

 • Διευθύνει, εκπαιδεύει, αξιολογεί και προγραμματίζει τις εργασίες στο προσωπικό του τμήματος.
 • Επιλύει τα καθημερινά προβλήματα στο χώρο της δραστηριότητας του.
 • Παρακολουθεί την παραγωγικότητα και την ποιότητα της υπηρεσίας και αναλύει τις διαφορές.
 • Εξασφαλίζει το σεβασμό και την τήρηση των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.
 • Είναι ο μεσολαβητής μεταξύ των υφισταμένων του και του Διευθυντή Κέντρου Διανομής.
 • Εξασφαλίζει την σωστή οργάνωση του χώρου εργασίας.
 • Δημιουργεί διορθωτικά μέτρα όταν η λειτουργία δεν έχει την απόδοση που έχει σχεδιαστεί.
 • Ελέγχει την ακρίβεια των αποθεμάτων.
 • Πετυχαίνει τους στόχους που έχουν τεθεί από τον Διευθυντή Κέντρου Διανομής.
 • Εισηγείται στην Γενική Διεύθυνση του πλάνα δράσης που βελτιώνουν την απόδοση του τμήματος.
 • Βεβαιώνεται για την τήρηση του πλάνου περάτωσης, φόρτωσης, δρομολόγησης και διανομής των παραγγελιών καθημερινά όπως έχει διαμορφωθεί από τον Διευθυντή Κέντρου Διανομής.
 • Επιβλέπει και βεβαιώνεται για την άψογη συσκευασία των παραγγελιών.
 • Συντονίζει την διαδικασία αναπλήρωσης του αποθέματος στις θέσεις διαλογής με στόχο καθημερινά να μην υπάρχει καθυστέρηση στην διαδικασία συλλογής παραγγελιών.
 • Η θέση αναφέρεται στο Διευθυντή Κέντρου Διανομής.

Απαιτούμενα Προσόντα / Ικανότητες:

 • Πτυχίο κατεύθυνσης Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων με επιθυμητή ειδίκευση σε Logistics & Operations Management (θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα).
 • Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση ή σε τμήμα προμηθειών ή διαχείρισης αποθεμάτων εμπορεύσιμων προϊόντων .
 • Βασική γνώση μηχανογραφικού συστήματος αποθηκών (ERP-WMS)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και των εφαρμογών MS office, MS word, MS excel και Outlook.
 • Βασικές γνώσεις Logistics (ABC κατάταξη, οργάνωση των θέσεων picking, κανόνες αποθήκευσης κτλ).

Προσφέρεται ένα ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων το οποίο περιλαμβάνει 13ο μισθό, bonus, ταμείο προνοίας, ετήσια άδεια με αποδοχές και άλλα ωφελήματα.

Εάν επιθυμείτε να εργασθείτε σε ένα ευχάριστο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον με άριστες προοπτικές αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hr@kedifap.com με θέμα: “anergosjobs.com”

Παρακαλώ σημειώστε ότι μόνο τα υποψήφια άτομα που πληρούν τα πιο πάνω θα ενημερωθούν για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 9:19pm on Saturday December 9th, 2023