AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Costakis Tsisios & Co. Ltd: Ζητείται Υπεύθυνος Λογιστηρίου – Λεμεσός

Η φαρμακευτική εταιρεία Costakis Tsisios & Co. Ltd με έδρα την Λεμεσό επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Λογιστηρίου

Καθήκοντα

 • Χειρισμός του εμπορικού λογισμικού της εταιρείας
 • Εκτέλεση τακτικών λογιστικών εργασιών, όπως εκδόσεις τιμολογίων, αποδείξεων, πιστωτικών σημειώσεων κτλ.
 • Συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών, ταμείου, υπολοίπων πελατών και προμηθευτών
 • Ετοιμασία και διαχείριση καταστάσεων πληρωμών στο προσωπικό και τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις
 • Ετοιμασία δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καταχώρηση/ αρχειοθέτηση εγγράφων και τήρηση αρχείων σε συνεργασία με τον εξωτερικό Λογιστή της εταιρείας
 • Επικοινωνία με πωλητές/ πελάτες και διαχείριση/ διεκπεραίωση παραγγελιών
 • Συνεργασία με την διοίκηση και τους άλλους τομείς της εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Γνώσεις Λογιστικής επιπέδου Higher, επιπρόσθετο προσόν
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 2-3 έτη σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS Office
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα

Προσφέρονται

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
 • 13ος μισθός
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο hr@ctsisiospharm.com.cy με θέμα: “anergosjobs.com” μέχρι τις 30/11/2023

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Για πληροφορίες απευθύνεστε στο 25343150.

Κωστάκης Τσίσιος & Σια Λτδ

22 Filopoimenos street, 4002 Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 5:19am on Friday December 1st, 2023

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS