AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής/ρια (part time)

Mekel Ltd: Ζητείται Λογιστής/ρια (part time) – Λεμεσός

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
 • LCCI higher στη λογιστική ή/και δίπλωμα ή/και πτυχίο λογιστικής ή ισοδύναμο
 • Ελάχιστη εμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Αναλυτικές και αριθμητικές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας και συνεργασίας με ποικίλα άτομα
 • Γνώσεις υπολογιστών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, προφορικά και γραπτά
 • Γνώση του λογισμικού προγράμματος (Eurosoft) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Υπεύθυνος/η για την υποστήριξη της λογιστικής λειτουργίας της εταιρείας
 • Υπεύθυνος/η για την έγκαιρη καταχώρηση δεδομένων (τήρηση βιβλίων)
 • Εκτέλεση και επίβλεψη τιμολογίων, αποδείξεων, πληρωμών
 • Προετοιμασία και καταγραφή των journal entries, επιβεβαίωση υπολοίπων λογαριασμού και λεπτομερείς αναφορές
 • Καθημερινές, εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές τραπεζικών και άλλων λογαριασμών
 • Υπολογίζει το ΦΠΑ και τον οφειλόμενο φόρο και συντάσσει έντυπα δήλωσης ΦΠΑ, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις πληρωμές, την υποβολή εκθέσεων ή άλλες φορολογικές απαιτήσεις
 • Μηνιαίο, τριμηνιαίο και ετήσιο κλείσιμο των λογαριασμών
 • Έλεγχος και επεξεργασία λογαριασμούς δαπανών για ακρίβεια και λογική σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας
 • Διαχείριση καθημερινών λογιστικών εργασιών
 • Διασφάλιση εφαρμογής των λογιστικών κανόνων σε συμμόρφωση με τα πρότυπα αναφοράς, τους εξωτερικούς ελεγκτές και την πολιτική της εταιρείας
 • Παρέχει βοήθεια και παραχωρεί τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον έλεγχο των λογαριασμών από τους εξωτερικούς ελεγκτές

Αποστολή Βιογραφικού : hr@mekel.com.cy με θέμα: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 8:01pm on Thursday November 30th, 2023