AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Ίδρυμα Άγιος Στέφανος: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Το Ίδρυμα Άγιος Στέφανος με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία με έδρα στη Λεμεσό επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της ένα άτομο για Γραμματειακή υποστήριξη/Υποδοχή.

Κύριες αρμοδιότητες

  • Υποδοχή και εξυπηρέτηση επισκεπτών και ωφελουμένων
  • Διαχείριση:
    • τηλεφωνικού κέντρου
    • αλληλογραφίας
    • καθημερινών αναγκών της εταιρείας
  • Διαχείριση και διατήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου

Ωράριο
Δευτέρα -Παρασκευή 11:00π.μ.-19:00μ.μ.

Προσόντα:
Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας
Αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Προϋπηρεσία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τομέα,θα ληφθεί υπόψη
Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας
Εχεμύθεια και ευγένεια
Συνέπεια και υπευθυνότητα
Ευκολία μετάβασης στον χώρο εργασίας

Παροχές:
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Σύγχρονο, ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον
Σταθερές μηνιαίες αποδοχές
Ταμείο Πρόνοιας
Κοινωνικές Ασφαλίσεις
13ο μισθό

Email: : info@agiosstefanos.org με θέμα: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 8:01pm on Thursday November 30th, 2023