AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

FIX2GO Ltd: Θέση Εργασίας

FIX2GO Ltd: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών

Επιθυμητά προσόντα:

• Πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε ανάλογη θέση
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και επαφή με τις νέες τεχνολογίες
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, πελατοκεντρική αντίληψη
• Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα ανάληψης αρμοδιοτήτων
• Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια, άνεση στην εργασία υπό πίεση
• Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
• Προηγούμενη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν

Βασικές αρμοδιότητες:

• Άριστη εξυπηρέτηση πελατών και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης
• Ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, διαχείριση ερωτημάτων και επίλυση των προβλημάτων
• Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας μετά από διερεύνηση αναγκών
• Ενημέρωση CRM με στοιχεία επισκευής και επικοινωνίας, βάσει διαδικασιών εταιρικού πρωτοκόλλου
• Υποστήριξη του τεχνικού τμήματος της εταιρείας απαντώντας σε βασικές τεχνικές ερωτήσεις
• Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων και προτεραιοποίηση τους
• Οργάνωση ροής εργασιών καταστήματος
• Διασφάλιση ικανοποίησης πελατών από τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών

Η εταιρία προσφέρει:

• Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών, αναλόγως προσόντων
• Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
• Διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση
• Ευκαιρίες εξέλιξης

Πληροφορίες: 77774747

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 8:01pm on Thursday November 30th, 2023