AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΓΙΩΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Το Δικηγορικό Γραφείο ΓΙΩΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε με έδρα την Λευκωσία, ζητεί να προσλάβει γραμματέα, για πλήρη απασχόληση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

· Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, Excel, Outlook & internet) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

· Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

· Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, προθυμία, εργατικότητα, επαγγελματισμός, προσοχή στη λεπτομέρεια.

· Οργανωτικές ικανότητες και άριστες δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.

· Γνώση Λογιστικής

· Προηγούμενη πείρα στη θέση Administrator σε δικηγορική εταιρεία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

· Δίπλωμα ή πτυχίο σπουδών σχετικό με την πιο πάνω θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Πιστοποιητικά και πτυχία όπως επισυναφθούν επί του βιογραφικού σημειώματος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

· Γραμματειακή υποστήριξη και χειρισμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

· Χειρισμός διάφορων ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και της κυβερνητικής πύλης Αριάδνη.

· Αρχειοθέτηση εγγράφων και υποθέσεων.

· Γραπτή και τηλεφωνική επικοινωνία (περιλαμβανομένων σύνταξης επιστολών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά με πελάτες, συνεργάτες, συναδέλφους από όλα τα τμήματα της εταιρείας, τράπεζες, λογιστικά γραφεία, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και άλλες Κυβερνητικές υπηρεσίες και δημόσιες αρχές.

· Γνώση στενογραφίας και χειρισμός προγράμματος ΖΥΓΟΥ και i-justice, θα θεωρηθούν απαραίτητο προσόν.

· Απάντηση τηλεφωνημάτων και προώθηση μηνυμάτων.

· Εκμάθηση και χρήση νέων και αναβαθμισμένων προγραμμάτων.

· Προετοιμασία εταιρικών και άλλων εγγράφων.

· Προετοιμασία εγγράφων για καταχώρηση στο Δικαστήριο.

· Σύνταξη και αποστολή τιμολογίων.

· Παροχή λογιστικής υποστήριξης θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.

Ωράριο Εργασίας: 8:00 – 13:00 και 14:30 – 18:00

Ο μισθός θα είναι αναλόγως προσόντων.

Για αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ymiltiadou@cytanet.com.cy με θέμα: “anergosjobs.com”

Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 7:48pm on Wednesday November 29th, 2023