AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Άτομο για Διαχείριση γραφείου – Γραμματειακά

Mekel Ltd: Ζητείται Άτομο για Διαχείριση γραφείου – Γραμματειακά – Λεμεσός

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
 • Άριστη γνώση (Γραπτά και Προφορικά) Ελληνικών και Αγγλικών
 • Άριστη γνώση και χρήση λογισμικών προγραμμάτων (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Δεξιότητες πολλαπλών εργασιών
 • Άριστη επικοινωνία με προσωπικό και συνεργάτες
 • Οργάνωση και Διαχείριση Χρόνου
 • Γνώση λογιστικών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Γραμματειακά καθήκοντα
 • Διαχείριση τηλεφώνων, φαξ, emails, Copies
 • Δακτυλογράφηση επιστολών
 • Διατήρηση αρχείου, Filing
 • Διευθέτηση συναντήσεων
 • Διαχείριση εσωτερικών σεμιναρίων και ΑΝΑΔ
 • Οργάνωση εξωτερικών εργασιών εταιρείας
 • Γραμματειακή υποστήριξη διευθυντή
 • Άλλες γραφειακές ανάγκες

Αποστολή βιογραφικού στο hr@mekel.com.cy με θέμα: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA