AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

EKA LTD: Θέση Εργασίας

EKA LTD: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Sales Administrator

ΕΥΘΥΝΕΣ
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Παρουσίαση και προώθηση προϊόντων
 • Ετοιμασία προσφορών και δια χειρισμός λογαριασμών πελατών
 • Παρακολούθηση παραγγελιών και παραδόσεων των πελατών
 • Δια χειρισμός εισπράξεων και παρακολούθηση των εξελίξεων των προσφορών
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Επαγγελματική παρουσία
 • Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (word excel, PowerPoint)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Ικανότητα να προσαρμόζεται στις αλλαγές μόδας υλικών που προωθεί

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση και χειρισμός AutoCAD θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@ekagroup.com με θέμα: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA