AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αλέξανδρος Στεφανής & ΣΙΑ Ε.Π.Ε: Θέση Εργασίας

Αλέξανδρος Στεφανής & ΣΙΑ Ε.Π.Ε: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Λειτουργός Λογιστηρίου

Η εταιρεία Stephanis επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση Λειτουργό Λογιστηρίου στα Κεντρικά γραφεία στην Λευκωσία περιοχή Στροβόλου.

Καθήκοντα:

  • Kαταχώριση λογιστικών εγγραφών στο λογισμικό σύστημα της εταιρείας.
  • Έλεγχος και συμφιλίωση τραπεζών και πιστωτών.
  • Λοιπές γραφειακές εργασίες.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο στη Λογιστική ή άλλο παρόμοιο προσόν.
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office).
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.
  • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων και πείρας, καθώς και προοπτικές για επαγγελματική ανάπτυξη, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούμε όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sophiest@stephanis.net αναφέροντας στον τίτλο «Λειτουργός Λογιστηρίου – anergosjobs.com».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα κληθούν μόνο όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της θέσης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA