AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Γραφείου

Vert Et Blanc Constructions (Overseas) Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Γραφείου – Λεμεσός

Προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού.
 • Καλή Γνώση Η/Υ (office excel & word) και Autocad & Ms program.
 • Οργανωτικές Ικανότητες.
 • Καλή Γνώση ελληνικών και αγγλικών (προφορικά και γραπτά).
 • Εξαιρετικές απαραίτητες δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης.
 • Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Καθήκοντα:

 • Ετοιμασία επιμετρήσεων για παραγγελία υλικών και ετοιμασία διατακτικών υπεργολάβων.
 • Ετοιμασία μηνιαίων αναφορών για την εξέλιξη των Έργου και τελικών λογαριασμών.
 • Υπεύθυνος για διασφάλιση του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ όλων των τμημάτων της ομάδας λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των υπεργολάβων και μηχανικών.
 • Οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχος κατασκευαστικών έργων.
 • Ετοιμασία Δελτίου Ποσοτήτων.
 • Έλεγχος και εκτίμηση κόστους αλλαγών και τροποποιήσεων.
 • Παρακολούθηση κόστους του έργου σε σχέση με την προβλεπόμενη δαπάνη και ετοιμασία σχετικών εκθέσεων προς τη Διοίκηση.
 • Επιμέτρηση και Κοστολόγηση Κατασκευαστικών Εργασιών.
 • Καλή γνώση των Συμβολαίων Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών.

Απολαβές:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vertetblanc.com.cy αναφέροντας τον τίτλο «Πολιτικός Μηχανικός – anergosjobs.com».