AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Δήμος Ιδαλίου: Ζητείται Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Δήμος Ιδαλίου: Ζητείται Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός – Λευκωσία

Ο Δήμος Ιδαλίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (οι άρρενες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) για την πλήρωση μίας θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στο Λογιστήριο του Δήμου σύμφωνα με τον Περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων αορίστου και εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στην Γραμματεία του Δήμου Ιδαλίου ή να σταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή με την ένδειξη «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ» το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, 2023 και ώρα 12.00 μεσημέρι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ