AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Γραφειακό Προσωπικό

X.Z.PARTY GUIDE Ltd: Ζητείται Γραφειακό Προσωπικό – Λάρνακα

Η Εταιρεία Party Guide , που δραστηριοποιείται στον τομέα Ενοικιάσεις Εξοπλισμού για εκδηλώσεις, ζητά να προσλάβει Γραφειακό προσωπικό πλήρους Απασχ’ολησης .

Καθήκοντα

  • Διαχείριση Τηλεφωνικών κλήσων και emails .
  • Παροχή Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης .
  • Συντονισμός δραστηριοτήτων και λειτουργιών Γραφείου .
  • Επικοινωνία με συνεργάτες και Πελάτες .

Απαιτείαι

  • Τίτλος ή πτυχίο κολλεγίου ή άλλης αντίστοιχης σχολής γραμματειακών σπουδών .
  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Οργανωτικές Ικανότητες
  • Γνώση σε εργαλεία Microsoft & H/Y
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και Επαγγελματισμός
  • Ομαδικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: doros@partyguide.com.cy με θέμα: “anergosjobs.com”

99446650 Κ. Δώρος Λακκοτρύπης

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA