AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου

Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Μεγάλος οργανισμός ζητά να προσλάβει: Mid Senior/Senior Accountant

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση εξόδων και πιστωτών
 • Διαχείριση ρευστότητας
 • Συμφιλίωση τραπεζών
 • Ετοιμασία διοικητικών καταστάσεων ( management reporting)
 • Διαχείριση και ετοιμασία μισθολογίου
 • Συνεργασία με  ελεγκτές
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη λογιστική ή κάτοχος πτυχίου  στη λογιστική CAT ή  LCCI Higher
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια πείρα σε παρόμοια θέση
 • Γνώση λογιστικών ERP συστημάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και Excel
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτικές ικανότητες , ευχάριστη προσωπικότητα και άνεση στην επικοινωνία

Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: recruitment.hr752@gmail.com με θέμα: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA