AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθήκης (13ος και 14ος μισθός)

PANASKA TRADING CO LTD: Ζητείται Βοηθός Αποθήκης – Λευκωσία

Η εταιρεία PANASKA TRADING CO LTD που ασχολείται με την εισαγωγή, αποθήκευση και εμπορία χημικών πρώτων υλών για τη βιομηχανία και κατέχει ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά, αναζητεί  Βοηθό Αποθήκης.

Γενικά Καθήκοντα

 • Φόρτωση / Εκφόρτωση εμπορευμάτων.
 • Παραλαβή και αποθήκευση εμπορευμάτων σύμφωνα με την κατηγορία κάθε υλικού.
 • Ετοιμασία παραγγελιών χειρωνακτικά καθώς και με χρήση περονοφόρου οχήματος.
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατεθούν από των  προϊστάμενο του

Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού περονοφόρου οχήματος – Fork Lift, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και τους κανονισμούς.
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Απαλλαγμένος στρατιωτικών υποχρεώσεων

 

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας 

 • Οργανωτικό άτομο με ευχάριστη προσωπικότητα
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες.

Προσφέρουμε:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας συμπεριλαμβανομένου 13ου και 14ου
 • Συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 • Ωράριο εργασίας μεταξύ των ωρών 07:30 και 16:00, Δευτέρα με Παρασκευή
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.petrou@panaska.com  με θέμα: “Βοηθός Αποθήκης – anergosjobs.com” το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Panaska Trading Co Ltd

Φτέλιας 19, ΒιομΠεριοχή Γερίου, Τ.Κ. 2200, Λευκωσία

Website: www.panaska.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA