AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Αποθηκάριος

Panayiotides and Sons LTD: Ζητείται Αποθηκάριος – Λευκωσία

Η εταιρεία διαφημιστικών δώρων Παναγιωτίδης και Υιοί ΛΤΔ ζητά να προσλάβει Αποθηκάριο για ολική/μερική απασχόληση, με αρκετά καλούς όρους εργασίας. 

Προσόντα Υποψηφίου/ας

 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Διαχείρηση και τήρηση ημερομηνιών παράδοσης
 • Ευχάριστος και οργανωτικός χαρακτήρας
 • Κάτοχος κανονικής άδειας οδηγού 
 • Χρήση μηχανημάτων hand lift και fork lift
 • Γνώση οδικού δικτύου 
 • Οργάνωση αποθήκης και διαχείριση φορτίων εμπορευμάτων/παραλαβών

Ακριβή καθήκοντα/ευθύνες

 • Παγκύπριες παραδόσεις/παραλαβές με εταιρικό εμπορικό όχημα
 • Παραλαβή, έλεγχος και ταξινόμηση φορτίων στην αποθήκη και εργαστήριο εκτυπώσεων
 • Φορτοεκφορτώσεις
 • Διαχωρισμός και καταμέτρηση προϊόντων παραγγελιών
 • Πακετάρισμα και ξεπακετάρισμα προιόντων πριν και μετά την επεξεργασία τους
 • Έλεγχος ποιότητας επεξεργασίας
 • Επικοινωνία με υπεύθυνο παραγωγής 
Για πληροφορίες τηλ. 99518048.

Αποστολή βιογραφικού στο email costas@panayiotides.com με θέμα: “anergosjobs.com”

Ωράριο: Πενθήμερο 08:00-13:00 & 14:00-17:00

Αριθμός ωρών εργασίας: 39

Μέρες εργασίας: Δευτέρα έως Παρασκευή

Διεύθυνση τόπου εργασίας: Γλαύκου 22, Στρόβολος 2000 Λευκωσία και 105, Βασίλη Μιχαηλίδη , 2200 Γέρι

Συστάσεις Αναγκαίες.