AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Γραμματέας (ωράριο 08:00-13:00)

Mr. Cleaner Ulysses: Ζητείται Γραμματέας – Πάφος

Ζητείται Άτομο για την Θέση Γραμματέας στην Πάφο για την Εταιρεία Mr. Cleaner.
Αρμοδιότητες :
Ημερήσιος έλεγχος πωλήσεων και ενημέρωση του αντίστοιχου report.
Πλήρης γραμματειακή υποστήριξη στη Διοίκηση.
Έρευνα Αγοράς εργασίας και ανταγωνισμού.
Σύνταξη και δημοσίευση αγγελιών.
Καταχώρηση και έλεγχος λογιστικών εγγράφων.
Προφίλ Υποψήφιου/ας:
Άριστη γνώση Ελληνικής /Αγγλικής Γλώσσας, (Γνώση Ρωσική Γλώσσας θεωρείται επιπλέον προσόν) .
Οργανωτικές ικανότητες.
Επικοινωνιακές ικανότητες.
Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Ms Office) και γνώση λογιστικού προγράμματος.
Ωράριο:
Πενθήμερο Ωράριο εργασίας
08:00-13 :00.