AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση σε Λογιστικό γραφείο (μισθός €1.300 καθαρά)

Penap Consultants Ltd: Θέση Εργασίας (μισθός €1.300 καθαρά) – Λεμεσός

Ζητείται Λογιστής / Λογίστρια σε Λογιστικό γραφείο Λεμεσό με απαραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο AAT, CAT
2. Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2-3 χρόνια σε παρόμοια θέση
3. Πολύ καλή γνώση ελληνικής , αγγλικής γλώσσας γραπτά και προφορικά.
4. Μισθός €1.300 καθαρά
Ωράριο :
Δευτέρα -Πέμπτη 8:00-17:00
Παρασκευή 8:00-14:00
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση: penelope@penapgroup.eu με θέμα: “anergosjobs.com”
Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα προσόντα.