AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Δήμος Λευκωσίας: Θέσεις εργασίας

Δήμος Λευκωσίας: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

Κενές θέσεις Οδηγών στο Υγειονομικό Τμήμα του Δήμου Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Οδηγών στο Υγειονομικό Τμήμα (Υπηρεσία Καθαριότητας – Αποκομιδή σκυβάλων).

Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Δ8 του ωρομίσθιου προσωπικού: €1,428.77, 1,499.57, 1,548.82, 1,597.76, 1,647.12, 1,696.41, 1,745.31, 1,794.62, 1,844.00, 1,892.91, 1,942.20, 1,991.54, 2,040.49, 2,089.79, 2,105.70. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα, ευθύνες της θέσης καθώς και απαιτούμενα προσόντα είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας, www.nicosia.org.cy είτε  από το χώρο υποδοχής στο Δημαρχείο Λευκωσίας (Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία – τηλ. 22797000).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να υποβληθούν στο Κιβώτιο Προσφορών, στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας (Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία – τηλ. 22797000), ή να αποσταλούν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA