AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Χειριστές Κινητής Κάμερας (€22.000 το χρόνο)

Brink’s: Ζητούνται Χειριστές Κινητής Κάμερας (€22.000 το χρόνο) – Λευκωσία

Προσλαμβάνουμε Χειριστές Κινητής Κάμερας

Η Brink’s η μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλείας στη Κύπρο, δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1983 και σήμερα εργοδοτεί πέραν των 700 καταρτισμένων σε θέματα ασφαλείας στελεχών. Επενδύοντας στην υποδομή της και την στελέχωση της, η Εταιρεία μας προσλαμβάνει Χειριστές Κινητής Κάμερας για το Έργο “Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Συντήρησης Καμερών Φωτοεπισήμανσης”.

Καθήκοντα:

Ο Χειριστής Κινητής Κάμερας, οδηγεί σε προγραμματισμένες τοποθεσίες σε παγκύπρια βάση και μεριμνά για την τοποθέτηση και τη σωστή λειτουργία των καμερών καταγραφής ορίου ταχύτητας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ικανότητα εργασίας με σύστημα βάρδιας
 • Άδεια οδήγησης
 • Λευκό ποινικό μητρώο

Παρέχουμε:

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων που ξεπερνούν τα €22,000 το χρόνο
 • Το μηνιαίο σας μισθό την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα
 • Μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας
 • Δωρεάν στολή ή και άλλα αναγκαία υλικά και εξοπλισμό, όπου και εφόσον απαιτούνται για τη σωστή διεκπεραίωση της εργασίας σας
 • Δωρεάν εκπαίδευση και πιστοποίηση όπου και εφόσον απαιτείται για τη θέση
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης και σταδιοδρομίας σε υπεύθυνες θέσεις

Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr.cy@brinks.com με θέμα: “anergosjobs.com” ή επικοινωνήστε στο 22745343 ή 22745300.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA