AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός / Υπεύθυνος Έργων

G.K. Domoplus Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός / Υπεύθυνος Έργων – Λευκωσία

Η εταιρεία G.K. Domoplus Ltd, λόγω συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά ενθουσιώδη προσωπικό για τη πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

Πολιτικός Μηχανικός / Υπεύθυνος Έργων

Καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση και επίβλεψη κατασκευαστικών έργων
 • Συντονισμός και επίβλεψη υπεργολάβων.
 • Ετοιμασία και τήρηση χρονοδιαγράμματος έργων.
 • Ετοιμασία αναφορών προόδου του κάθε έργου

 

Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
 • Εγγεγραμμένο μέλος ΕΤΕΚ
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός
 • Προηγούμενη εμπειρία

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • 13 μισθοί
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@domoplus.com.cy με θέμα: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA