AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται 3 Νηπιαγωγοί –

Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Κοινωνικής Μέριμνας Αγίων Ομολογητών: Ζητούνται 3 Νηπιαγωγοί – Λευκωσία

Ο Βρεφοκομικός μας Σταθμός αναζητά νηπιαγωγούς/βρεφοκόμους για να ενταχθούν στην ομάδα μας για βρέφη και νήπια.
Υπάρχει 1 θέση για πλήρη απασχόληση με ωράριο 9:30-5:30 και 2 θέσεις για μερική απασχόληση με ωράριο 2:00-5:30. Η εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 22451740 και στο 22668112.