AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας Εκτελεστικού Διευθυντή

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Ζητείται Γραμματέας Εκτελεστικού Διευθυντή / Personal Assistant to the CEO – Λευκωσία

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου για περισσότερα από 50 χρόνια. συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών και των οικογενειών τους. Επιπρόσθετα  προσφέρει προγράμματα ενημέρωσης και διαφώτισης. Όλες οι υπηρεσίες του Συνδέσμου προσφέρονται δωρεάν.

Ευθύνες

Ο επιτυχών υποψήφιος/α θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Εκτελεστικό Διευθυντή και θα είναι υπεύθυνος/η για την ομαλή λειτουργία του γραφείου. Θα εργάζεται σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Συνδέσμου.

Καθήκοντα

 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και εισερχόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 • Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση εισερχόμενης αλληλογραφίας, εγγράφων, αρχείων και εκθέσεων
 • Διευθέτηση και οργάνωση συναντήσεων και συνεδριάσεων
 • Ετοιμασία ημερήσιας διάταξης, σημειώσεων και πρακτικών που αφορούν τις συνεδριάσεις
 • Διατήρηση ημερολογίων και παρακολούθηση θεμάτων που εκκρεμούν

Προσόντα και Ικανότητες

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Δίπλωμα στις γραμματειακές σπουδές
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία σε θέση με παρόμοια καθήκοντα
 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα να διαχειρίζεται το χρόνο τηρώντας προθεσμίες
 • Ικανότητα να εργάζεται με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο
 • Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας,
 • Ομαδικό πνεύμα και πνεύμα συνεργασίας
 • Να είναι διακριτικό και εχέμυθο άτομο

Διαδικασία Πρόσληψης

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε, το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy ή το βιογραφικό σας σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση    hr@anticancersociety.org.cy με αριθμό αναφοράς “01VAC23 – anergosjobs.com”, μέχρι τις 13 Οκτωβρίου, 2023.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA