AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής / Λογίστρια

Kalamon Homes: Ζητείται Λογιστής / Λογίστρια – Λάρνακα

Απαιτούμενα προσόντα:

• Κάτοχος L.C.C.I Level 3 Higher

• Πείρα σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 2 χρόνων

• Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

• Πολύ καλή γνώση Microsoft Office και μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων

• Γνώση του λογιστικού συστήματος Cycom Sofia θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

• Ετοιμασία βιβλίων για υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων

• Οργανωτικές ικανότητες γραφείου

• Υπεύθυνο άτομο με ικανότητα επικοινωνίας και πρωτοβουλία

Καθήκοντα:

• Τήρηση λογιστικών βιβλίων εταιρειών και καταχώρηση Φ.Π.Α.

• Συμφιλίωση τραπεζών, χρεωστών, πιστωτών, ταμείου, κ.τ.λ.

• Άλλα λογιστικά καθήκοντα.

Αιτήσεις:

• Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο careers@kalamonhomes.com με θέμα: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA