AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Μάγειρες / Μαγείρισσες Α

Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα: Ζητούνται Μάγειρες / Μαγείρισσες Α – Λευκωσία

Ζητούνται Μάγειρες / Μαγείρισσες Α στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα.

Προσόντα 

  • Απαραίτητη προηγούμενη πείρα

  • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας