AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή: Θέση εργασίας

Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή: Θέση εργασίας – Λευκωσία

Τεχνικός Σύμβουλος

Η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει ότι προκηρύσσει μόνιμη θέση Τεχνικού Συμβούλου

(τα πρώτα δύο χρόνια θα είναι επί δοκιμασία).

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Εισήγηση και κατάθεση ετήσιου προγραμματισμού των αποστολών των Εθνικών Ομάδων.

2. Ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται και αφορά προπονητές και Παραθλητές/τριες.

3. Εκπόνηση Σχεδιασμού ανάπτυξης ταλέντων.

4. Εισηγήσεις προς Τεχνική Επιτροπή και Εκτελεστικό Συμβούλιο για συμμετοχές σε αγώνες εξωτερικού και διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής.

5. Αγωνιστική Αξιολόγηση συμμετεχόντων αθλητών μαζί με την ομάδα τους και εισηγήσεις προς Τεχνική Επιτροπή και Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΕΠΕ.

6. Αξιολόγηση Ομοσπονδιακών Προπονητών και εισηγήσεις προς Τεχνική Επιτροπή και Ε-κτελεστικό Συμβούλιο της ΚΕΠΕ.

7. Προβαίνει σε εισηγήσεις προς την Τεχνική Επιτροπή και Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΕΠΕ για την Κατηγοριοποίηση των Παραθλητών/τριών.

8. Επιμόρφωση στελεχών για θέματα τα οποία αφορούν τον καθένα σχετικά με την ειδικότητα του καθενός.

9. Εποπτεύει την εκπόνηση σχεδίου εξειδικευμένης προετοιμασίας Παραθλητών/τριών Υψη-λής Επίδοσης.

10. Έχει επαφές με Παραολυμπιακές Επιτροπές του εξωτερικού για ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

11. Επαφή με Πρόεδρο, Γ. Γραμματέα και Πρόεδρο Τεχνικής Επιτροπής της ΚΕΠΕ για θέματα τα οποία αφορούν τον προγραμματισμό των αποστολών και των ομάδων τους.

12. Συνοδεύει τις αποστολές σε αγώνες εξωτερικού και ως Αρχηγός Αποστολής.

13. Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

14. Ετοιμάζει τον ετήσιο αγωνιστικό προγραμματισμό της ΚΕΠΕ.

15. Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του νομοθεσίας.

16. Ελέγχει και εποπτεύει τους αθλητικούς χώρους προπονήσεων καθώς και των κατάλληλων εξοπλισμών.

17. Έχει επαφή και συνεργάζεται με τους προπονητές σε τακτά χρονικά διαστήματα για καλύτε-ρο συντονισμό της προπονητικής και αγωνιστικής δραστηριότητας. Ανά εξαμηνία παρα-λαμβάνει και αξιολογεί τις εκθέσεις των προπονητών οι οποίες αφορούν την πρόοδο των αθλητών τους καθώς και άμεση ενημέρωση για θέματα τα οποία τους αφορούν.

18. Έχει καθήκοντα τα οποία αφορούν την εύρυθμη λειτουργεία του γραφείου.

19. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν τα οποία έχουν σχέση με τα καθήκο-ντα του.

20. Έρχεται σε επαφή με τα ΜΜΕ για την προβολή των Παραθλημάτων και Παραθλητών/τριών.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Φυσική Αγωγή με ειδικότητα στον αθλητισμό αναπήρων (ΑΜΕΑ) αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

2. Προηγούμενη εμπειρία στον αθλητισμό ΑΜΕΑ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

3. Πλήρη ενημέρωση πάνω στις εξελίξεις των Παραολυμπιακών Αθλημάτων

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, γνώση ακόμα μίας Ευρωπαϊ-κής γλώσσας θεωρείτε επιπρόσθετο προσόν

5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

6. Λευκό Ποινικό Μητρώο – πρόσφατο τελευταίων 6 μηνών

Να επισυναφθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Ο ακαθάριστος μισθός ανέρχεται στο ποσό των €18.828= το χρόνο συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.

Μισθολογικές αυξήσεις, θα γίνονται κατόπιν εγκρίσεως ΚΟΑ.

Ωράριο εργασίας: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00πμ – 15:00μμ

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paralympic@cytanet.com.cy ή σε κλειστό Φάκελο και να παραδοθούν στα γραφεία της ΚΕΠΕ, Αμφιπόλεως 21, Ολυμπιακό Μέγαρο, Λευκωσία

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψιν μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Εκτελεστικό Συμβούλιο

Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA