AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης: Θέση εργασίας

Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης: Θέση εργασίας – Λάρνακα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση (1) κενής θέσης Τακτικού Ωρομίσθιου Προσωπικού Εργάτη Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες της Κοινότητας. Η θέση είναι Μισθολογικής Κλίμακας Ε6 Ω.Κ.Π. με μηνιαίο μεικτό μισθό € 1196.

Αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους θα πρέπει να υποβληθούν με προσωπική επιστολή που πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι στη Γραμματεία (αρ.4) του Κοινοτικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με μοριοδότηση στη βάση κριτηρίων προσόντων, κατάρτισης και προϋπηρεσίας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA