AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Junior Team Leader (ΟΓ 04)

Ζητείται Junior Team Leader (ΟΓ 04) – Λευκωσία

Αναζητάς µια θέση εργασίας µε υψηλό πακέτο απολαβών και ένα περιβάλλον εργασίας που θα σε εξελίξει σε skills που δεν ήξερες καν ότι µπορείς να έχεις ;

Η οµάδα µας µεγαλώνει και ψάχνουµε άτοµα σαν και εσένα. Μην σκεφτείς ηλικία ή προϋπηρεσία, ποτέ δεν είναι αργά να αρπάξεις µια ευκαιρία ακόµη και σε κάτι που σου φαίνεται τώρα άγνωστο.

Τι περιλαµβάνει η θέση:

Ʃε πρώτη φάση ο υποψήφιος θα λάβει εκπαίδευση στον τοµέα του µάρκετινγκ και της επικοινωνίας µέχρι να γίνει εξαιρετικός.

Ʃε δεύτερη φάση ο υποψήφιος µαθαίνει να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναµικό στα κοµµάτια όπου ο ίδιος είναι καλός. Ʃτο τρίτο µέρος ο υποψήφιος είναι έτοιµος να γίνει team leader και να διαχειρίζεται µια µεγάλη οµάδα ανθρώπινου δυναµικού στην εταιρία µας.

Καθόλη την διάρκεια ο υποψήφιος θα συµµετέχει σε events και καµπάνιες µαζί µε την οµάδα για την προώθηση του πελάτη µας.

Αρµοδιότητες team leader:

  • Να καθορίζει τους στόχους της οµάδας.
  • Να φτιάχνει το πλάνο έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι.
  • Να εµπνέει και να παρακινεί την οµάδα. Να παρακολουθεί την οµάδα και να δίνει feedback.
  • Να συµµετέχει µαζί µε την οµάδα σε διαφηµιστικές καµπάνιες.

Τι χρειάζεσαι για τη θέση:

  • Ευχάριστο και οµαδικό χαρακτήρα
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες Ικανότητα λήψης αποφάσεων Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
  • Ʃπουδές σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθούν έξτρα προσόν

 

Τι θα λάβεις από εµάς:

  • Υψηλό πακέτο απολαβών Ευχάριστο και οµαδικό περιβάλλον
  • Ʃυνεχόµενη εκπαίδευση Πρόγραµµα µέντορινγκ
  • Ευκαιρίες για ταξίδια Ευκαιρία ανέλιξης στον τοµέα του µάρκετινγκ

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αποστείλουν άµεσα το βιογραφικό τους µέχρι 20/10/2023 στο email: recruiting.infonic@gmail.com Με κωδικό ΟΓ_04

Θα επικοινωνήσουµε µόνο µε τους υποψήφιους όπου κρίνουµε πως είναι κατάλληλοι για τη θέση.

(AD-R-76/100)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA