AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΙΩΣΗΦ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (JLAW) Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η Δικηγορική Εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΙΩΣΗΦ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (JLAW) Δ.Ε.Π.Ε., δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Γραμματέα για τα γραφεία της στην επαρχία Λευκωσίας.

Απαραίτητα προσόντα:

· Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

· Άριστη γνώση και χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (word, excel, outlook).

· Επικοινωνιακή δεξιότητα και ικανότητα ατομικής εργασίας αλλά και συνεργασίας.

· Ικανότητα διεκπεραίωσης οιωνδήποτε εργασιών υπό πίεση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

· Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, επαγγελματισμός και ομαδικότητα.

· Προηγούμενη πείρα σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση iosifaki@jlaw.com.cy οι οποίες θα τύχουν απολύτως εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA