AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: 30 Θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: 30 Θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριάντα (30) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου, για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου τακτής προθεσμίας «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου είναι η Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22406606/726/759 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση central.sws@sws.dmsw.gov.cy

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA