AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Στροβόλου: 5 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Στροβόλου: 5 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

(Για κάθε θέση θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση).

  • Δύο (2) θέσεων Εργατών αποκλειστικά για τα σκύβαλα
    Κλίμακα μισθοδοσίας Δ6 – Δ7- Συνδυασμένες Κλίμακες (Βασικός Μηνιαίος Μισθός €1.278,63 πλέον το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμαριθμικό επίδομα)
  • Τριών (3) θέσεων Εργατών γενικών καθηκόντων
    Κλίμακα μισθοδοσίας Δ5 – Δ6 – Συνδυασμένες Κλίμακες (Βασικός Μηνιαίος Μισθός €1.203,34 πλέον το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμαριθμικό επίδομα)

Έντυπα αιτήσεων θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών Λεωφ. Στροβόλου 100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από  την ιστοσελίδα του Δήμου https://www.strovolos.org.cy, στην κατηγορία «ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ».

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών Λεωφ. Στροβόλου 100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19/09/2023. Οι οδηγίες προς τους αιτητές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Οι υποψήφιοι δυνατόν να υποβληθούν σε ειδική πρακτική δοκιμασία.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA