AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Παλαιομετόχου: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Παλαιομετόχου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Σχολική Εφορεία Παλαιομετόχου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας κενής θέσης Σχολικής Βοηθού για τις ανάγκες λειτουργίας του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου στο Α΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Παλαιομετόχου.

Περίοδος Εργασίας: από 2/10/2023 – 31/05/2024
Ώρες Εργασίας: 4 ώρες την ημέρα από Δευτέρα – Παρασκευή από 13.00μ.μ. – 17.00 μ.μ.
Μισθός: Αρχικό Ωρομίσθιο της Ε4 του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

Καθήκοντα και Ευθύνες:
1.Καθάρισμα όλων των χώρων του νηπιαγωγείου και των οργάνων, μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά και τη νηπιαγωγό.
2.Εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την ετοιμασία και οργάνωση των δραστηριοτήτων
3.Συνυπευθυνότητα με το προσωπικό του νηπιαγωγείου για την επιτήρηση και ασφάλεια των παιδιών με βάση το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.
4.Ετοιμασία και σερβίρισμα γεύματος και πλύσιμο πιάτων, τραπεζιών κ.τ.λ.
5.Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα
1.Απολυτήριο Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικού Σχολείου εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης.
2.Άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.
3.Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν χωρίς προβλήματα με τα παιδιά.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Παλαιομετόχου από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 για εξασφάλιση σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Παλαιομετόχου που βρίσκονται στο Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα – Α. Παναγίδη Παλαιομετόχου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 η ώρα 2.00 μ.μ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Post expires at 6:26am on Tuesday September 26th, 2023

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS