AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Kallas Cyprus: Κενή Θέση εργασίας

Kallas Cyprus: Θέση εργασίας – Λεμεσός

Η εταιρεία Kallas Cyprus με έδρα την Λεμεσό και σημαντική παρουσία στην κυπριακή αγορά, στην εισαγωγή και διάθεση τροφίμων παγκόσμιας εμβέλειας όπως President, Galbani, Soignon, Farm Frites, Riso Scotti, για τη Βιομηχανία, την Εστίαση και το Λιανικό Εμπόριο, επιθυμεί να προσλάβει:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

 • Διεξαγωγή περιοδικών απογραφών.
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, υποστήριξη, εποπτεία διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και υλοποίηση προτάσεων βελτίωσης αυτών.
 • Σχεδιασμός της χωροταξικής δομής των αποθηκευτικών χώρων.
 • Διερεύνηση και αξιολόγηση της χρήσης αυτοματισμών στην αποθηκευτική λειτουργία.
 • Εφαρμογή συστήματος για την εφαρμογή της κωδικοποίησης, τοποθέτησης, ελέγχου, σήμανσης, καταμέτρησης, συλλογής.
 • Σχεδιασμός, ανάλυση, αξιολόγηση διαδικασιών ελέγχου Πρόβλεψης και Ανανέωσης αποθεμάτων σε όλα τα κανάλια διανομής αποφεύγοντας ανεπάρκειες ή υπερβολικό πλεόνασμα.
 • Συνεργασία με τα τμήματα αγορών, πωλήσεων, τιμολόγησης και διακίνησης.
 • Υποβολή εντολών ενδοδιακίνησης και παραγγελιών προμηθευτών.
 • Διαχείριση επιστροφών αποθεμάτων.
 • Παροχή αναφορών στην διοίκηση σχετικά με τις διαδικασίες και τα επίπεδα αποθεμάτων.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο με κατεύθυνση Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 • Εργασιακή εμπειρία 3 χρόνια, σε διάφορες λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας, πρόβλεψη και προγραμματισμός ζήτησης ή / και λειτουργίες καταστήματος.
 • Γνώση MS Office και ERP συστημάτων και μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και προβλέψεων.
 • Εξοικείωση με τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (σχεδιασμός αποθεμάτων, διαχείριση αποθήκης κ.α.).
 • Αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα αναλυτικής παρακολούθησης αποθεμάτων και δημιουργίας αναφορών

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο jobs@kallas.com.cy, με τίτλο: “Λειτουργός Εφοδιαστικής Αλυσίδας – anergosjobs.com”, μέχρι τις 13 Οκτωβρίου, 2023. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 25714585.

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA