AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ψυχολόγος

metACTION: Ζητείται Ψυχολόγος – Λευκωσία

Η metACTION είναι ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται σε κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα. Σκοπός μας είναι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η δημιουργία ίσων ευκαιριών και η πρόληψη κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Αναζητάμε εγγεγραμμένο ψυχολόγο για να ενταχθεί στην ομάδα μας και να την ενισχύσει στην υλοποίηση των στόχων μας, μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων.

 

Καθήκοντα Ψυχολόγου στις Δομές Φιλοξενίας:

 • Αξιολογεί την ψυχοκοινωνική κατάσταση των διαμενόντων, εντοπίζοντας τυχόν προβλήματα ψυχικής υγείας, τραύματα ή άλλες ανάγκες που μπορεί να έχουν.
 • Παρέχει στήριξη και συμβουλευτική στους διαμένοντες, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε δυσκολίες.
 • Αναλαμβάνει την προετοιμασία υποδοχής, την ενημέρωση, και την διαδικασία ένταξης των ατόμων στη/στις Δομή/ές.
 • Βοηθά στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των διαμενόντων, προωθώντας την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, ανάπτυξη δεξιοτήτων και αυτοεκτίμηση.
 • Ανάπτυξη παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων, διαχείρισης άγχους, αποκατάσταση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και λειτουργιών, βελτίωσης διαπροσωπικών σχέσεων, χειρισμού συγκρούσεων και αλλαγών συμπεριφοράς. Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται σε εξατομικευμένο ή ομαδικό επίπεδο σε τυπική αλλά και μη τυπική μορφή συναντήσεων.
 • Ενημερώνει τους διαμένοντες για θέματα ψυχικής υγείας, τα δικαιώματά τους και για τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών τους.
 • Συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες, όπως Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς Συμβούλους , φροντιστές, για την πλήρη φροντίδα των διαμενόντων.
 • Αναπτύσσει προγράμματα που ενδυναμώνουν τους διαμένοντες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, αντοχή και κοινωνικές δεξιότητες.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο τον διαμενόντων και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των παρερχόμενων υπηρεσιών.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας και Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Συμβουλευτική / Κλινική Ψυχολογία
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Τήρηση κώδικα δεοντολογία

ΠΑΡΟΧΕΣ

 1. Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον
 2. Είκοσι μία (21) ημέρες ετήσιας άδειας το χρόνο
 3. Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν το βιογραφικό σημείωμα στο vacancies@codecacy.org , με τίτλο: “Ψυχολόγος – anergosjobs.com”καθώς και μια συνοδευτική επιστολή.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA