AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Θέση Εργασίας

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Tο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (Π.Δ.Σ.) αποφάσισε την πρόσληψη Λειτουργού του Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης του.

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα.
 2. Κατέχει τη θέση του Λειτουργού Συμμόρφωσης για τουλάχιστον 2 έτη.
 3. AML Πιστοποίηση από ICA, CySEC, ACAMS ή άλλον αναγνωρισμένο φορέα/αρχή.
 4. Άριστη Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
 5. Γνώση σε θέματα που αφορούν τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο και τον Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο.
 6. Πείρα σε νομικής φύσεως εργασία (πχ προετοιμασία κατηγορητηρίου, αγορεύσεις, κτλ) Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 7. Γνώση σε θέματα κυρώσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 8. Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικότητα, συνέπεια και συνεργασία.

Διαδικασία

 1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι την 22η Σεπτεμβρίου 2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα βιογραφικά τους σημειώματα στο ceo@cba.org.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”
 2. Ο ΠΔΣ ενδέχεται να καλέσει σε προφορική συνέντευξη υποψηφίους, της οποίας η ώρα και η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ωφελήματα

 1. Μισθός αναλόγως προσόντων
 2. 13ο μισθό
 3. Συμμετοχή σε Επενδυτικό σχέδιο

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

13 Σεπτεμβρίου 2023

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA