AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθήκης/ Διανομέας

D.A STROMAN LTD: Ζητείται Βοηθός Αποθήκης/ Διανομέας – Λευκωσία

Η εταιρεία D.A STROMAN LTD η οποία δραστηροποιείται στον τομέα της στρωματοποιίας από το 1994 και στεγάζεται στην βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου αναζητά άτομο για Βοηθό Αποθήκης-Διανομέα.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Επικοινωνιακές ικανότητες
  • Εργατικότητα / Υπευθυνότητα / Οργανωτικές Ικανότητες
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Απολαβές και Ωφελήματα
  • Μισθός αναλόγως προσόντων
  • Ευχάριστο περιβάλλον
  • Ομαδικό Πνεύμα

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο stroma@stroma.com.cy, με τίτλο: “anergosjobs.com” αναφέροντας με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος συγκατατίθεστε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση μαθησιακών και εργασιακών προσόντων. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προκειμένου να οριστεί συνάντηση,

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA