AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Α. Ψάλτης & Υιοί Λτδ: Θέση Εργασίας

Α. Ψάλτης & Υιοί Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η εταιρεία Α. Ψάλτης & Υιοί Λτδ με τεράστια εμπειρία στον τομέα εμπορίας και πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Κύπρο, λόγω επέκτασης εργασιών και για να ενδυναμώσει περαιτέρω το τμήμα, ζητά να προσλάβει άτομο στο Τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου, στα κεντρικά γραφελια της εταιρείας.

Απαραίτητα Προσόντα, δεξιότητες, συμπεριφορές:

 • Τουλάχιστον Τριετή εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – πτυχίο ή άλλη συναφή πιστοποίηση.
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες.
 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Καλός χρήστης προγραμμάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή όπως MS Office (Word, Excel, Outlook).
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια και υπευθυνότητα.
 • Άτομο με φιλοδοξίες και επαγγελματική ωριμότητα.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Εργασία στο Τμήμα Πιστωτικού ελέγχου υπό τις οδηγίες της Οικονομικής Διεύθυνσης.
 • Συνεχή συνεργασία με τους συναδέλφους στο λογιστήριο, στο τμήμα Πιστωτικού ελέγχου και εισπράκτορες.
 • Διαχείριση και οργάνωση της διαδικασίας είσπραξης υπολοίπων πελατών.
 • Καθημερινή τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία με πελάτες για διαχείριση των πιστώσεων τους.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα, όπως αυτά ζητηθούν από την Οικονομική Διεύθυνση.

Άλλες πληροφορίες:

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης.
 • Ωράριο εργασίας μεταξύ των ωρών 08:00 και 17:30, Δευτέρα με Παρασκευή.
 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@psaltis.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” μέχρι τις 08 Οκτωβρίου 2023.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης και βάσει των εταιρικών κανονισμών για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA