AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια 

Ίδρυμα «Άγιος Στέφανος»: Ζητείται Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια – Λεμεσός

Το Ίδρυμα «Άγιος Στέφανος» στην Λεμεσό επιθυμεί να προσλάβει άμεσα νοσηλευτή/νοσηλεύτρια για πλήρη απασχόληση.

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

Κάτοχος πτυχίου νοσηλευτικής

Εγγραφή στο μητρώο νοσηλευτών και ανανεωμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος

Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας

Λευκό ποινικό μητρώο

Να διαθέτει ικανότητες και προσωπικές ιδιότητες που να διασφαλίζουν την προσφορά κατάλληλης φροντίδας και συναισθηματικής υποστήριξης στα άτομα που φροντίζουν

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Καθήκοντα:

Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού

Τήρηση νοσηλευτικών αναφορών και καταγραφή των νοσηλευτικών διενεργειών

Γενικά νοσηλευτικά καθήκοντα

Προσφέρονται:

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως επαγγελματικής εμπειρίας και προσόντων.

13ο Μισθό

Υπερωριακή Αμοιβή

Σύμβαση Εργασίας / Κλίμακες μισθοδοσίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@agiosstefanos.org

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25725136