AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται 2 Υπεύθυνοι Κατοικίας Κοινωνικής Ένταξης

Ίδρυμα «Άγιος Στέφανος»: Ζητούνται 2 Υπεύθυνοι Κατοικίας Κοινωνικής Ένταξης – Λεμεσός

Το Ίδρυμα Άγιος Στέφανος που ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στη Λεμεσό από το 1960 παρέχει υπηρεσίες σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία. Στόχος του  οργανισμού είναι να προάγει την κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη και φροντίδα στα ευάλωτα άτομα που φιλοξενεί.

Περιγραφή Θέσης

Αναζητούμε δύο (2)  Υπεύθυνους Λειτουργούς  για την υποστήριξη Κατοικίας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και Φιλοξενίας

H θέση απαιτεί ωράριο απογευματινής εργασίας  και Σαββατοκύριακα (εναλλαξ)

Εφαρμογή του συστήματος της πενθήμερης εργασίας και δύο ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό)

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Επίβλεψη και συνεργασία με τους εξυπηρετούμενους.

 • Εποπτεία του προσωπικού.

 • Συντονισμός των διαδικασιών και προϋπολογισμού της κατοικίας

 • Καταρτισμός εβδομαδιαίων προγραμμάτων βάρδιας.

 • Εκτέλεση άλλων καθηκόντων όπως καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πανεπιστημιακό Τίτλο σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες & Ψυχολογία

 • Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας

 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

 • Γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Παροχές

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας /Κλίμακες Μισθοδοσίας

13ο μισθό

Ταμείο Πρόνοιας

Υπερωριακή Αμοιβή

Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με θέμα: «Υπεύθυνος Κατοικίας  » στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@agiosstefanos.org

Ή στα γραφεία Λυσιμάχου 13 Μέσα Γειτονιά 4006 Λεμεσός Τηλ επικοινωνίας : 25725136

Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Στογιάννη Αικατερίνη