AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις Εργασίας σε pet shop

Pet Parade Ltd: Θέσεις Εργασίας – Αμμόχωστος

Η εταιρεία Pet Parade Ltd που βρίσκεται στο Παραλίμνι ενδιαφέρεται να προσλάβει βοηθούς καταστήματος  πλήρους/ ή και μερικής απασχόλησης για το κατάστημα του Παραλιμνίου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Να αγαπά τα ζώα
 • Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
 • 13ος
 • Κοινωνική ασφάλιση

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: petparade@cytanet.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 99658538