AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διευθυντής Παραγωγής

TSIRCON CO. LTD: Ζητείται Διευθυντής Παραγωγής – Λευκωσία

Η εταιρεία TSIRCON CO. LTD η οποία ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία διάφορων εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών, επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο Διευθυντή Παραγωγής για την επίβλεψη και επιτήρηση της Παραγωγής Προϊόντων του εργοστασίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Απόφοιτος Ανωτέρας ή Ανώτατης Σχολής στον Κλάδο Μηχανολογίας (Μηχανολόγος Μηχανικός) ή Χημικής Μηχανικής.
 2. Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 3. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
 4. Κριτική σκέψη, ευσυνειδησία, δυναμισμός και συνέπεια.
 5. Υπευθυνότητα, οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες.
 6. Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
 7. Ηγετικές ικανότητες
 8. Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση τουλάχιστο ενός έτους.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 1. Προετοιμασία και διαχείριση συνταγών παραγωγής.
 2. Τήρηση των σωστών διαδικασιών παραγωγής, με στόχο αποτελεσματική και ποιοτική παραγωγή των τελικών προϊόντων.
 3. Παρακολούθηση αποθεμάτων και πρώτων υλών
 4. Οργάνωση παραγωγής και καταμερισμός της εργασίας του προσωπικού για επίτευξη της μέγιστης απόδοσης.
 5. Συνεργασία με τα διάφορα τμήματα της εταιρίας για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος
 6. Οργάνωση της συντήρησης και της εύρυθμης λειτουργίας των μηχανημάτων
 7. Οργάνωση της ομαλής ροή όλων των παραγωγικών γραμμών και της ποιότητα προϊόντος
 8. Εφαρμογή προληπτικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
 9. Επίβλεψη και αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού παραγωγής
 10. Συστηματική ενημέρωση της διοίκησης

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.Η θέση είναι κατάλληλη για άτομα καριέρας στο συγκεκριμένο χώρο.

Στα πλαίσια δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsircon@tsircon.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA