AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντέννα: Θέση Εργασίας

Αντέννα: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Λειτουργός Λογιστηρίου

Καθήκοντα:

 • Τήρηση των λογιστικών αρχείων της εταιρείας
 • Εφαρμογή γενικής λογιστικής
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών καταθέσεων και πληρωμών
 • Συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωτέων/ εισπρακτέων με το λογιστικό σύστημα
 • Διεκπεραίωση διαδικασίας τιμολόγησης πελατών
 • Διαχείριση των εισπράξεων στα καθορισμένα πλαίσια
 • Εξαγωγή και παρακολούθηση των απαιτούμενων αναφορών
 • Βοήθεια στην ετοιμασία οικονομικών και άλλων καταστάσεων
 • Παροχή υποστήριξης στην οικονομική διεύθυνση
 • Βοήθεια στην προετοιμασία οικονομικών αναλύσεων
 • Παροχή βοήθειας κατά τη διενέργεια ελέγχου από εξωτερικούς ελεγκτές

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος LCCI Higher και/ή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λογιστική
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον τρία χρόνια
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office
 • Γνώση του λογισμικού προγράμματος Synthesis θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια

Αιτήσεις γίνονται δεκτές με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος μέχρι τις 17/9/2023 στο hr@antenna.com.cy με θέμα «HR10.2023 – Λειτουργός Λογιστηρίου – anergosjobs.com». Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο εάν επιλεγείτε ως υποψήφιος/υποψήφια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα προσωπικού του Αντέννα στο 22200200.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA