AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Τεχνικός Συνεργείου

A.I. MOTOKINISI LTD: Ζητείται Τεχνικός Συνεργείου – Λευκωσία

Η εταιρεία Α.Ι. ΜΟΤΟΚΙNISI LTD, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι και εισαγωγείς των αυτοκινήτων Porsche στην Κύπρο, επεκτείνει την ομάδα της και ζητά για άµεση πρόσληψη στέλεχος για την πλήρωση της θέσης Τεχνικού Συνεργείου, στη Λευκωσία.

Τεχνικός Συνεργείου

Η εταιρεία Α.Ι. ΜΟΤΟΚΙNISI LTD, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι και εισαγωγείς των αυτοκινήτων Porsche στην Κύπρο, ζητά για άµεση πρόσληψη στέλεχος για την πλήρωση της θέσης Τεχνικού Συνεργείου.

Απαραίτητα Προσόντα:
– Εμπειρία στη μηχανική αυτοκινήτων και σε ηλεκτρονικές διαγνώσεις
– Κατάρτιση στην τεχνολογία οχημάτων
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
– Εμπειρία σε συντήρηση αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων (premium brands) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα:
– Καταγραφή τεχνικών παρατηρήσεων
– Ρυθμίσεις μηχανών, κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, οπίσθιων αξόνων, συστημάτων διεύθυνσης, συστημάτων πέδησης και πλαισίων αυτοκινήτων
– Διάγνωση και επιδιόρθωση βλαβών
– Καθορισμένη εργασία συντήρησης (service)
– Ηλεκτρονική έρευνα και αναζήτηση εξαρτημάτων για τις ανάγκες των εργασιών του συνεργείου
– Συντονισμός με τον Σύμβουλο Πελατών συνεργείου (Service Advisor) για αποπεράτωση των εργασιών στο προκαθορισμένο χρονικό όριο

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εµπιστευτικού χειρισµού.

Πενθήµερη εργασία.

Στο άτοµο που θα επιλεγεί για την πιο πάνω θέση θα προσφερθεί ένα ανταγωνιστικό πακέτο, που περιλαµβάνει βασικό µισθό, 13ο µισθό και Ταµείο Προνοίας.

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σηµείωµα το αργότερο µέχρι την Πέμπτη 7/9/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies@porsche.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

PORSCHE CENTRE CYPRUS Mεγάρων 15, Τ.Κ. 12773, CY 2032 Στρόβολος, Λευκωσία Τηλέφωνο: 77771911
www.porsche.com.cy